รับประทานผักไฮโดรโปนิกส์ เทรนด์ใหม่เพื่อสุขภาพ

ผักไฮโดรโปนิกส์ ที่ถือว่ามาแรงมากในช่วงนี้ และเป็นที่นิยมมาก เพราะใช้การปลูกแบบใช้เทคนิคพิเศษแบบไม่ใช้ดิน หรือเป็นการปลูกพืชผักในน้ำที่มีธาตุอาหารพืชละลายอยู่ และอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ผักไร้ดิน ก็ได้ ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการใหม่ในการปลูกพืชที่กำลังได้รับความสนใจและยังทำเป็นอาชีพได้อีกด้วย เพราะการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์