ผักผลไม้ที่ช่วยลดความดันโลหิตสูง

การเลือกรับประทานผลไม้ที่มีส่วนช่วยในการลดความดันโลหิตได้ เพราะเนื่องจากการเลือกรับประทานอาหาร การบริโภคเกลือและโซเดียม เราต้องควบคุมการรับประทานอาหารที่มีสารอาหารเหล่านี้เพราะจะช่วยให้ร่างกายมีสุขภาพที่ดี