รับประทานอาหารอย่างไรให้ไกลโรคกระเพาะ

การดูแลตนเองเพื่อให้ห่างไกลโรคกระเพาะอาหาร ดูแลไม่ยากมากนัก เพียงจำเป็นต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมต่อระบบย่อยอาหาร เพียงจำเป็นต้องเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมต่อระบบย่อยอาหาร เริ่มต้นจากการรักษาความสะอาดและสุขอนามัยในการรับประทานอาหารเป็นหลักสำคัญในการป้องกันการเกิดโรคกระเพาะอาหารอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย