ข้าวไรเบอร์รี่ เหมาะสมกับผู้ป่วยกลุ่มใด

สำหรับข้าวไรซ์เบอรี่ สามารถรับประทานได้ทุกเพศ ทุกวัย โดยเฉพาะผู้ที่รักสุขภาพ เพราะถือได้ว่าเป็นข้าวที่มีสารอาหารและคุณประโยชน์สูง เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ในกลุ่มผู้สูงอายุ ควรได้รับประทานอาหารที่ดีและมีประโยชน์ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคอ้วน ที่สามารถเปลี่ยนมารับประทานข้าวไรซ์เบอรี่ที่มีคุณสมบัติช่วยควบคุมน้ำตาลและน้ำหนักได้ เนื่องจากในข้าวสายพันธุ์นี้มีดัชนีน้ำตาลที่ต่ำกว่าข้าวทั่วไป