ดื่มน้ำมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อร่างกาย

การแพทย์ทั่วโลกจะแนะนำให้คนเราดื่มน้ำวันละประมาณ 125 ออนซ์สำหรับผู้ชาย และ 91 ออนซ์สำหรับผู้หญิง โดยท่านเคยคิดกันไหมว่า หากวันหนึ่งดื่มมากกว่าที่แพทย์หรือนักวิจัยทั่วโลกแนะนำจะเป็นอย่างไร มีผลเสียหรือผลดี