รับประทานถั่วงอกอย่างไร ให้ปลอดภัย

การรับประทานถั่วงอกจะมีประโยชน์และให้คุณค่าทางสารอาหารมากมายต่อร่างกาย แต่ในบางครั้งการรับประทานถั่วงอกในปริมาณที่มากเกินไปหรือการเก็บรักษาที่ไม่ดี อาจเพิ่มความเสี่ยงที่จะทำให้เราเกิดความผิดปกติได้ รวมทั้ง เราจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสารปนเปื้อนและเชื้อโรค