อาหารแบบไหนไม่ดีต่อตับ

สำหรับอาหารที่ส่งผลเสียต่อตับหรือไม่ดีต่อตับนั้น ก็มีด้วยหลากหลายชนิด โดยเฉพาะ อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว ซึ่งพบได้มากในของทอด เนื้อสัตว์ติดมัน เนย ครีมเปรี้ยว หรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันสูง และที่หลายคนคงทราบกันดีนั่นก็คือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะส่งผลเสียต่อตับโดยตรง