สารอาหารที่เหมาะสมกับโรคตับแข็ง

แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะโรคตับแข็งควรใส่ใจการรับประทานอาหารให้หลากหลายมากขึ้นควรจะครบหมวดหมู่ ยกตัวอย่างอาหารพวกข้าว แป้ง ผัก ผลไม้สด และอาหารพวกโปรตีนควรรับประทานอย่างเหมาะสม และให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เนื่องจากว่าในผู้ป่วยที่เป็นตับแข็ง และมีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วย จำเป็นต้องได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นให้เพียงพอ เหมาะสม

อาหารป้องกันตับแข็ง

วิธีการป้องกันการเกิดความเสี่ยงในโรคตับแข็ง ควรงดการดื่มแอลกอฮอล์ หลีกเลี่ยงการใช้ยาและสารที่เป็นอันตรายต่อตับ หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารดิบ โดยเฉพาะอาหารทะเล เนื่องจากอาจมีเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการติดเชื้อที่รุนแรง รับประทานโปรตีนในปริมาณที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย