รวม 8 ข้อดี ของคนเลือกกิน

การรับประทานอาหาร ก็คือ การเลือกรับประทานอาหารที่มีคุณค่า มีประโยชน์ ปริมาณที่พอดีเหมาะสมกับสุขภาพและร่างกายของผู้บริโภค เพราะหนึ่งในควรส่วนใหญ่ที่มีโรคต่างๆมากมายถามหา คือคนที่รับประทาน แต่ไม่เลือกรับประทาน