ล้างมือให้ถูกวิธี ป้องกันโรคต่างๆมากมาย

เชื้อโรคมีอยู่ทั่วไปทุกที่ทุกจุดทุกสิ่งของที่ถูกจับต้อง เราไม่สามารถที่จะหลีกหนีเชื้อโรคหรือความสกปรกไม่ได้เลยในแต่ละวัน แต่ก็อย่างที่หลายๆคนทราบกันเป็นอย่างดีอีกว่า ต่อให้เราไม่สามารถทำให้ทุกอย่างสะอาดปราศจากเชื้อโรคได้ แต่เราสามารถป้องกันเชื้อโรคได้หลังจากการจับต้อง นั่นก็คือ “การล้างมือ”