แนวทางการรับประทานอาหาร สำหรับผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด

สำหรับแนวทางการเลือกรับประทานที่ถูกวิธีของกลุ่มคนที่เป็นโรคหัวใจ คือเราต้องเลือกรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม ผู้ป่วยควรที่จะหลีกเลี่ยงอาหารทำให้ไขมันสูง เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ไม่ติดมันและ ไขมันน้อย เช่น ปลา ไข่ เต้าหู้ ไก่ไม่ติดหนัง หรือ หมูเนื้อแดง