SN Service อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมสำหรับผู้ป่วย ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวัน !

วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอาหารปั่นผสมของทาง SN ใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวัน และทำให้สุกโดยการนึ่ง และส่วนผสมของวัตถุดิบต้องชั่ง ตวง วัดให้ตรงตามสูตรที่คำนวณไว้ เพื่อให้ได้รับสารอาหารที่พอดีและครบถ้วน

ทั้งนี้เรายังคำนึงถึงการรักษาคนไข้ ในการรับประทานอาหารก็ถือเป็นการรักษาผู้ป่วยอย่างหนึ่ง เพราะสิ่งที่ผู้ป่วยจะได้รับเข้าสู่ร่างกายจะต้องปลอดเชื้อ และสะอาดมากที่สุด โดนไม่มีการปนเปื้อนเชื้อโรค

และวัตถุดิบที่นำมาใช้นี่เอง จำเป็นต้องใช้วัตถุดิบสดใหม่ทุกวัน หากนำของเก่ามาทำ ก็อาจจะทำให้เกิดเชื้อโรค เชื้อราได้ เพราะวัตถุดิบที่เรานำมาใช้มาจากการเกษตร ปลอดสารเคมี จึงทำให้เป็นเชื้อราได้ง่ายตามธรรมชาติ จึงรับรองได้ว่า วัตถุดิบที่นำมาใช้นั้น สะอาดและปลอดสารเคมีจริงๆ

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว