รสชาติ สี และกลิ่น ของ อาหารเหลว อาหารปั่นผสม !

เป็นที่ทราบกันดีอยู่ในกลุ่มของผู้ที่ต้องใช้ อาหารเหลว อาหารปั่นผสมในการดูแลรักษาผู้ป่วยว่า อาหารปั่นผสมนั้นมีสีและหน้าตาที่ไม่ค่อยน่ารับประทาน และกลิ่นที่ไม่ค่อยจะหอมนัก เนื่องจากเป้นนำวัตถุดิบหลายๆชนิดมาปั่นรวมกัน จึงทำให้มีหน้าตาที่ไม่ค่อยน่ารับประทาน

ทาง SN จึงออกแบบและคิดสูตรที่จะทำให้การรับประทานอาหารปั่นผสมนั้น ง่ายยิ่งขึ้น ด้วยสีที่น่ารับประทาน และกลิ่นที่หอม ทำให้ผู้ป่วยรับประทานได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้เราจะใช้วัตถุดิบที่สดใหม่ในการปรุงอาหารเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด

ทั้งนี้ยังคำนึงถึงเรื่องของการให้พลังงาน และความเหมาะสมของอาหารที่ผู้ป่วยจะได้รับ ถือเป็นเรื่องสำคัญและเป็นปัจจัยหลักของการผลิตอาหารปั่นผสม ที่ต้องคำนึงถึงผู้ป่วยเป็นอันดับแรก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสะอาด หรือประโยชน์ที่ผู้ป่วยจะได้รับ รับรองได้ว่าทาง SN จะดูแลในเรื่องของอาหารปั่นผสมของผู้ป่วยได้ดีเลยทีเดียว

ห่วงใยในตัวผู้ป่วย ! อาหารปั่น​ผสม​ SN

ถ้าคุณห่วงใยผู้ป่วย​กลับรับสารอาหาร​ไม่ครบถ้วนต้องปรึกษา Snโดยเฉพาะผัูป่วย​ที่​มี​ปัญหา​ใน​การ​ทำ​งาน​ของ​กระเพาะอาหาร​และลำใส้หรือมีการตัดกระเพาะ​อาหาร​แลลำใส้

เรามีด้านโภชนาการเพื่อบรรเทา​อาการ​ของ​ผู้ป่วย​ ซึ่งเน้นอาหาร​ที่ใหพลังงาน โปร​ตีน​ วิตามิน และเกลือแร่ควบคู่​ไปกับการวางแผน​ทางโภชนาการ​ที่เหมาะสม​กับความต้องการสารอาหารและชนิดอาหาร​ที่ผู้ป่วย​พึงพอใจ​ใน​รสชาติ

ดังนั้นท่านจะไม่ผิดหวังเมื่อท่านเลือกอาหาร​ปั่นสำหรับ​ผู้ป่วยให้กับคนที่ท่านรัก สอบถามได้จากหมายเลขโทรศัพท์​091-461-5555/02-398-5600ต่อ 203

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว