คุณภาพระดับโลก ! วัตถุดิบ ผลิตอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง SN

อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม เป็นอาหารที่ต้องให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ หรือผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง และผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ ดังนั้นกระบวนการการผลิตอาหารปั่นผสมจึงมีความสำคัญมาก ตั้งแต่การเลือกวัตถุดิบจนไปถึงขั้นตอนการปรุงอาหาร อย่างไรก็ตามสภาพแวดล้อมในการปรุงอาหารก็มีความสำคัญต่อความเชื่อมั่นในการบริโภคอาหาร เพราะหากมีสภาพแวดล้อมที่ไม่ดี สกปรก ก็ทำให้อาหารไม่น่ารับประทาน ทำให้ผู้ป่วยเกิดความไม่มั่นใจในความสะอาดของอาหาร ซึ่งทาง SN เราพิถีพิถันในเรื่องของการผลิต เลือกวัตถุดิบที่มีความสดใหม่ และสะอาดมาปรุงอาหาร

โดยการเลือกวัตถุดิบที่จะนำมาทำอาหารปั่นผสม ต้องมีความสดใหม่ ไม่มีสารตกค้างรวมไปถึงสารเคมีที่มาจากยาฆ่าแมลงหรือปุ๋ยที่มาจากสารเคมี ทาง SN เราตระหนักถึงเรื่องของความสะอาด ไร้สารปนเปื้อนของวัตถุดิบเป็นอย่างมาก เราพิถีพิถันในการเลือกวัตถุดิบ โดยเลือกเฉพาะวัตถุดิบที่สด ใหม่ สะอาด เพราะถ้าหากเราไม่เลือกวัตถุดิบ หรือไม่ตรวจสอบให้ดี ก็อาจจะทำให้มีสารเคมีปนเปื้อนมาได้ อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วย และถ้าหากผู้ป่วยมีอาการแพ้สารเคมี แน่นอนว่าจะไม่ทำให้เกิดผลดีอย่างแน่นอน เพราะฉะนั้นทางเราจึงให้ความสำคัญของการเลือกวัตถุดิบมากมาเป็นอันดับแรก

รวมไปถึงขั้นตอนการผลิตที่ต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ทางเราได้ผลิตอาหารในห้องปลอดเชื้อของทางโรงพยาบาล จึงทำให้เกิดความมั่นใจได้ว่า อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมของ SN จะมีคุณภาพและความสะอาดมากที่สุด อย่งไรก็ตาม ถึงแม่ว่าวัตถุดิบและการผลิตจะมีมาตรฐานเพียงใด หากไม่ได้รับการควบคุมของทางนักโภชนาการ เราก็ไม่สามารถรับรองได้ว่า อาหารปลอดภัยจริง ดังนั้นทาง SN เรามีนักโภชนาการคอยออกแบบสูตรอาหารที่เหมาะสมกับผู้ป่วย โดยนำข้อมูลของผู้ป่วย ประวัติการแพ้อาหาร เพื่อที่จะได้ออกแบบสูตรอาหารที่เหมาะสม เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย และไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน จากการรับประทานอาหารปั่นผสม

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว