อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม SN สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน ก็ทานได้ดี !

วัตถุดิบในการทำอาหารปั่นผสมสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานและโรคอื่นๆ ทาง SN ได้ใช้วัตถุดิบทางการเกษตรมาใช้ในการทำ เพื่อให้สารอาหารครบถ้วนตามข้อกำหนดสารอาหารที่ผู้ป่วยควรบริโภค

ทั้งนี้ในผู้ป่วยบางรายก็มีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายแตกต่างกันไป ซึ่งก็ต้องขึ้นอยู่กับอาหารที่แพทย์สั่ง นักโภชนาการถึงจะทำการผลิตตามสูตรให้ได้

โดยทาง SN ยังสามารถเปิดให้ทางผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยมารับอาหารปั่นผสมได้ที่ศูนย์การผลิตซึ่งจะเปิดขายโดยตรงวันละ 1 ชุด (1 ชุด มี 3 ถุง เช้า กลางวัน เย็น) โดยจะจำหน่ายที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว