ข้อดีของอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง SN

อาหารปั่นผสม อาหารสายยาง

เป็นอาหารทางทางการแพทย์ ที่ใช้ให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ และผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางสายยาง โดยกระบวนการผลิตอาหารปั่นผสม จะต้องมีแพทย์และนักโภชนาการในการออกแบบสูตรให้ตรงกับโรคและเหมาะสมกับผู้ป่วย โดยอาหารปั่นผสม จะต้องมีควาสะอาด ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ ที่สำคัญจะต้องมีสารอาหารที่ครบถ้วน เพื่อให้มีประโยชน์ต่อผู้ป่วย รวมถึงจะต้องมีสัดส่วนที่เหมาะสมต่อความต้องการของผู้ป่วย หากผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่ไม่เพียงพอ หรือมากเกินความต้องการ ก็อาจจะส่งผลเสียต่อร่างกายได้ เพราะฉะนั้น การคำนวณสัดส่วนของวัตถุดิบมีความสำคัญอย่างมากในการผลิตอาหารเพื่อผู้ป่วย

สำหรับข้อดีของอาหารปั่นผสม หลักๆคือ ให้สารอาหารแก่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ เพื่อป้องกันภาวะขาดสารอาหาร และเพิ่มสร้างพลังงานที่จำเป็นต่อร่างกายแก่ผู้ป่วย ทั้งยังช่วยในเรื่องของการกระตุ้นระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายของผู้ป่วยให้เป็นปกติ เพื่อจะช่วยลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน การผลิตอาหารปั่นผสมจะต้องมีนักโภชนาการควบคุมการผลิตทุกขั้นตอน จึงมั่นใจได้ว่า อาหารจะมีความปลอดภัยและสะอาด อย่างไรก็ตาม อาหารปั่นผสม ถึงแม้ว่าจะมีประโยชน์ต่อร่างกาย แต่หากมีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสม ก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายแก่ผู้ป่วยได้

ทั้งนี้อาหารปั่นผสมของทาง SN เราคำนึงถึงความปลอดภัยในการรับประทานอาหารของผู้ป่วยและความสะอาดของอาหารปั่นผสม เพราะถ้าหากอาหารไม่สะอาด ก็อาจจะส่งผลเสียต่อผู้ป่วยได้ อาหารปั่นผสม SN เรามีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ผลิตจากห้องปลอดเชื้อของทางโรงพยาบาล จึงมั่นใจได้ว่า อาหารปั่นผสมของเราจะมีความปลอดภัยได้มาตรฐานเทียบเท่าของโรงพยาบาลอย่างแน่นอน สามารถหาซื้อได้ที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา และสามารถเก็บอาหารปั่นผสมได้ถึง 24 ชั่วโมง ซึ่งนี่คือข้อดีของอาหารปั่นผสม SN ที่ต่างจากอาหารปั่นผสมจากที่อื่นที่เมื่อปรุงเสร็จแล้วต้องรับประทานทันที

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว