อาหารสายยาง อาหารปั่นผสม SN ผลิตในห้องปลอดเชื้อ ที่ได้มาตรฐานระดับโลก

อาหารถือเป็นสื่งจำเป็นต่อร่างกายของมนุษย์ เพื่อได้รับอาหารเข้าไปแล้ว ร่างกายจะสร้างพลังงาน ทำใม้เรามีเรี่ยวมีแรงมากขึ้น เพื่อดำเนินชีวิตประจำวันต่อไปได้ นอกจากนี้เรื่องของความสะอาดก็มาเป็นแรกที่ต้องคำนึงถึงในเรื่องของการประกอบอาหาร ซึ่งหากเราได้รับอาหารที่ไม่สะอาดก็จะส่งผลต่อร่างกาย เช่นมีอาารอาเจียน ท้องเสียเป็นต้น

ทั้งนี้ อาหารสายยาง อาหารปั่นผสมของ SN เราจึงคำนึงถึงความสะอาดและสุขลักษณะมาเป็นอันดับแรก เพราะเราได้ปรุงอาหารและผลิตอาหารปั่นผสม ภายในห้องปลอดเชื้อ ซึ่งถือว่าเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะการันตีได้ว่า อาหารปั่นผสม SN มีคุณภาพและสะอาดมากที่สุด

อาหารปั่นผสม SN ผลิตวันต่อวัน สดใหม่เสมอ !

หลายคนที่เคยใช้อาหารปั่นผสม จะทราบกันดีว่า อาหารปั่นผสมนั้น มีอายุอยู่ได้ ไม่นาน เมื่อเราทำขึ้นมาแล้วควรที่จะรับประทานทันที เพื่อสารอาหารที่ครบถ้วนและเต็มที่

อาหารปั่นผสม SN ทางเรารับผลิตอาหารปั่นผสม ตามสูตรของลูกค้าและตามที่แพทย์ได้สั่ง เราจะผลิตกันวันต่อวัน ไม่มีค้างคืน รวมไปถึงวัตถุดิบที่นำมาผลิตก้ได้มาตรฐานและสะอาดมาก เราเลือกวัตถุดิบที่สดใหม่ เพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณภาพมากที่สุด

ทั้งนี้อาหารปั่นผมของทาง SN นั้นสามารถเก็บรักษาไว้ได้ถึง 24 ชั่วโมง บางค่ายหรือบางบริษัทก็จะใช้สารกันบูด เพื่อรักษาความสดใหม่ของอาหาร แต่ทาง SN เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ จะมีวิธีเก็บรักษาและปรุงอาหารได้อย่างมีฝีมือแบบ โดยไม่ต้องใช้สารกันบูด

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว