ข้อดีควรรู้ ! ของอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง SN

อาหารปั่นผสม หรือ อาหารสายยาง ถือเป็นสิ่งสำคัญของผู้ป่วยที่ไม่สามารถกลืนอาหาร หรือรับประทานอาหารเองได้ ต้องให้อาหารทางสายยาง เพื่อเป็นการเพิ่มพลังงานและป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหารในผู้ป่วย ตามโรงพยาบาลยังมีการใช้อาหารปั่นผสมกันอย่างแพร่หลาย ต้องมีการออกแบบสูตรตามความเหมาะสมของโรคของผู้ป่วย โดยนักโภชนาการจะทำการออกแบบสูตร และต้องแพทย์คอยตรวจสอบเพื่อความถูกต้อง เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้ป่วย

สำหรับข้อดีของอาหารปั่นผสม อาหารสายยาง ก็คือเป็นอาหารทางการแพทย์ที่ผ่านการปรุงตามสูตรของนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องของอาหารของผู้ป่วย ออกแบบสูตรเฉพาะของผู้ป่วยในแต่ละโรค ซึ่งในผู้ป่วยแต่ละโรคนั้น มีการรับประทานอาหารไม่เหมือนกัน จึงต้องคำนึงถึงความเหมาะสม ข้อดีอีกอย่างหนึ่งของอาหารปั่นผสม คือ กระบวนการผลิตนั้น เราจะปรุงอาหารในห้องปลอดเชื้อ เพื่อให้มีความสะอาดและปลอดภัยมากที่สุด

รวมไปถึงวัตถุดิบที่ต้องมีความสดใหม่ สะอาด ปราศจากสารปนเปื้อน ไร้สารเคมี เพื่อให้กระบวนการการผลิตทุกขั้นตอนมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วย ทางอาหารปั่นผสม SN เราก็มีการคำนึงถึงสุขลักษณะเป็นหลัก จึงมั่นใจได้ว่า อาหารปั่นผสม SN จะมีความปลอดภัยเมื่อผู้ป่วยได้รับอาหารเข้าสู่ร่างกาย แถมยังถูกต้องตามสูตรของแพทย์และนักโภชนาการอีกด้วย

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว