ข้อดี ของการให้อาหาร ทางสายยาง !

การให้อาหารสายยางนั้น เหมาะสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ แต่ในขณะเดียวระบบย่อยอาหารและการดูดซึมอาหารยังคงสามารถทำงานได้ปกติ

การให้อาหารทางสายยางในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้นั้น มีข้อดีคือ ประหยัด ปลอดภัย และไม่ทำให้เกิดโรคแทรกซ้อน และทางเราได้คำนึงถึงความปลอดภัย ความสะอาดของอาหาร ให้ถูกสุขลักษณะมากที่สุด

เพราะถ้าอาหารปั่นผสมของทางเราเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วยแล้ว หากอาหารไม่สะอาด ก็ขะยิ่งทำให้ผู้ป่วยมีการทรุดหรือมีโรคแทรกซ้อนอื่นๆตามมาทีหลัง ซึ่งนั่นก็ไม่เป็นผลดีต่อร่างกาย จะทำให้ผู้ป่วยได้รับอัตรายได้

หลายคนยังสงสัย เหตุใดต้องให้อาหารทางสายยาง ?

การให้อาหารทางสายยาง ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษา ซึ่งจะใช้รักษาผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานเองได้ เป็นการรับประทานอาหารโดยไม่ผ่านการกลืน มักจะใช้อาหารปั่นผสม เพื่อจะทำให้ง่ายต่อการให้อาหาร แต่ต้องทำตามสูตรของทางโรงพยาบาลหรือนักโภชนาการ

การให้อาหารทางสายยาง มักใช้ในกลุ่มผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ โดยการให้อาหารทางสายางนั้นมี 3 รูปแบบ คือการใส่สายยางลงไปในจมูกลงไปในกระเพาะอาหาร การใส่สายยางทางปากลงไปในกระเพาะอาหาร และสุดท้ายคือการเจาะหน้าท้อง

เพราะฉะนั้อาหารปั่นผสมจึงมีความจำเป็นอย่างมากทางการแพทย์ รวมถึงบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้เป็นอย่างมาก ทั้งนี้สามารถติดต่อซื้ออาหารปั่นผสมได้ที่โรงพยาบาลธนบุรี2 และโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว