อาหารป้องกันโรคมะเร็ง

การรับประทานอาหารที่ไม่ถูกต้อง เป็นต้นเหตุของการเกิดโรคภัยไขเจ็บมากมาย โดยคนไทยป่วยเป็นโรคเรื้อรัง เนื่องจากการรับประทานอาหารที่ไม่มีประโยชน์ หรือรับประทานอาหารในปริมาณที่ไม่เหมาะสมกับร่างกาย ทำให้ร่างกายเกิดการสะสมจนนำไปสู่การเกิดปัญหาสุขภาพตามมา โดยคนไทยเราป่วยเป็นโรคมะเร็งกันเยอะมาก และโรคมะเร็งเมื่อเป็นแล้วรักษายาก บางรายรักษาไม่หาย การป้องกันการเกิดโรคมะเร็งมิให้เกิดกับท่านและครอบครัวจึงเป็นวิธีที่ท่านสามารถนำไปปฏิบัติ การป้องกันมะเร็งทำได้ไม่ยาก ซึ่งสามารถเริ่มต้นได้ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และวันนี้ทาง SN Food อาหารเพื่อสุขภาพจะมาแนะนำอาหารที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง เพื่อให้เราได้รู้จักวิธีการรับประทานอาหารที่ถูกต้อง และเพื่อเป็นแนวทางการป้องกันการเกิดปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ โดยเฉพาะการลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง เพื่อที่จะป้องกันอย่างถูกวิธี นอกจากอาหารที่เราจะมานำเสมอเพื่อเป็นแนวทางในการลดความเสี่ยงแล้ว จะทำให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นอีกด้วย เพราะการรับประทานอาหารอย่างถูกวิธีจะช่วยทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรง ทั้งยังช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อให้เราได้มีสุขภาพที่แข็งแรงอีกด้วย

สำหรับอาหารที่สามารถป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง คือเราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีปริมาณไขมันต่ำ เพราะเชื่อว่าการรับประทาอาหารมันและเกลือจะเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็ง โดยเฉพาะไขมันอิ่มตัวและไขมันทรานส์ ซึ่งไขมันทั้งสองเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งและโรคหัวใจ แต่ไม่ได้ห้ามรับประทานอาหารมันเพราะอาหารมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายแต่ไม่ควรรับประทานในปริมาณที่มากเกินไป สำหรับอาหารประเภทเนื้อสัตว์ ควรที่จะมีการปรุงอาหารพวกเนื้อสัตว์โดยเฉพาะการย่างด้วยไฟอุณหภูมิที่สูงจะทำให้เกิดสารก่อมะเร็ง เนื่องจากน้ำมันที่ถูกไฟไหม้จะก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง และควรจะเลี่ยงไปใช้วิธีอื่นเช่น การอบ การใช้ microwave การต้ม การทอดในน้ำ แทน และไม่ควรย่างเนื้อสัตว์หลายชนิดในไม้เดียวกัน เพราะเนื้อทุกชนิดสามารถทำให้เกิดมะเร็งได้ ให้เลี่ยงไปย่างผักหรือผลไม้แทนเนื้อสัตว์ การเลือกเนื้อสัตว์ที่ไม่มีไขมัน และให้ตัดไขมันออกจากเนื้อสัตว์ให้หมด ให้หมักเนื้อนั้นก่อนปรุงอาหารโดยเฉพาะการหมักด้วยมะนาว จะช่วยลดสารก่อมะเร็งให้หมักก่อนปรุง 15-20 นาที ไม่ควรหมักด้วยน้ำมัน และไม่ควรรับประทานเนื้อสัตว์ที่ไหม้ ให้ตัดส่วนที่ไหม้ออก เพราะการย่างหรือเผาอาหารพวกผักไหม้ก่อให้เกิดสารก่อมะเร็ง ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายมาก และที่สำคัญควรจำกัดการบริโภคเนื้อที่มีสีแดง เช่น เนื้อวัว หมู แพะ และหลีกเลี่ยงอาหารปรุงเสร็จ เช่น แฮม ไส้กรอก เบคอน เป็นต้น เพราะผู้ที่รับประทานเนื้อแดงมากจะเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เนื่องจาก ธาตุเหล็กในเนื้อสัตว์จะทำลายเยื่อบุลำไส้ใหญ่ ให้รับประทานเนื้อแดงไม่เกิดสัปดาห์ละครึ่งกิโลกรัม อาหารสำเร็จเช่น แฮม เบคอน ไส้กรอกก็ทำให้เกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่เช่นกัน

นอกจากนี้การป้องกันการเกิดโรคมะเร็ง ไม่ใช่เพียงแค่การรับประทานอาหารเท่านั้นที่จะสามารถป้องกันการเกิดโรคได้ แต่พฤติกรรมการใช้ชีวิตก็สามารถช่วยได้ โดยปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญของการเกิดโรคมะเร็งคือ การสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่จะสัมพันธ์กับการเกิดมะเร็งหลายชนิด เช่น มะเร็งปอด มะเร็งในช่องปาก คอ กล่องเสียง ตับอ่อน กระเพาะปัสสาวะ ปากมดลูกและมะเร็งไต สำหรับผู้ที่อยู่กับผู้ที่สูบบุหรี่และได้รับควันบุหรี่ก็จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งปอดการสูบบุหรี่จะทำให้เกิดมะเร็งได้หลายระบบ การเลิกสูบบุหรี่จะทำให้ลดการเกิดมะเร็งได้ร้อยละ 30 เลยทีเดียว นอกจากนี้การสูบบุหรี่ยังส่งผลให้เกิดปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆตามมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟัน เป็นต้น เพราะฉะนั้น การงดสูบบุหรี่ถึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งได้ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ก็มีผลทำให้เกิดโรคมะเร็งได้เช่นเดียวกัน จากการวิจัยพบว่าการดื่มสุราก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ ทั้งนี้ SN Food อาหารเพื่อสุขภาพ อยากให้ทุกคนหันมารักษาสุขภาพ ด้วยการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และรับประทานอาหารในปริมาณที่เหมาะสมกับร่างกาย และเพื่อที่จะได้ลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาสุขภาพต่างๆ เพื่อที่จะได้มีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีความสุข

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว