ความลับที่ควรรู้ ! ของ อาหารเหลว อาหารปั่นผสม by Sn

เนื่องจาก​ อาหารเหลว อาหารปั่น ​เป็น​อาหาร​ที่​จะ​ช่วย​ผู้​ป่วย​ที่ไม่สามารถรับประทาน​อาหาร​ทางปาก​เอง​ได้​ เพื่อต้องการให้ผู​้ป่วยได้รับสารอาหาร​เหมือนคน​ปกติ​ ทางSn.ได้คิดค้น​สูตรอาหารปั่นได้ตรงตาม​มาตรา​ฐาน​ที่โรงพยาบาล​กำหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วย​มีภาวะโภชนาการ​ดีขึ้น ร่่างกายฟื้นคืนสู่สภาพได้เร็วขึ้น มีความต้านทานโรคแทรกซ้อน​ได้ และยังสามารถลดอัตราการเสียชีวิต​ของ​ผู้ป่วย​ลงได้อย่างมาก

ทางSN มีนักโภชนาการที่มีความชำนาญเฉพาะ​ด้าน ควบคุมการผลิต​อย่างใกล้ชิด​ โดยเฉพาะ​ในเรื่อง​ความสะอาด​ของ​วัตถุดิบ​รวมทั้งภาชนะที่ใช้ในการประกอบอาหารทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารเป็นพาหนะ​ของเชื้อโรค​ต่างๆ มีการชั่งตวงส่วนประกอบของอาหารทุกชนิดตรงตามคำสั่งของแพทย์ทุกขั้นตอน

ดังนั้น ไม่ต้องกังวลอาหาร​ปั่นผสมของ sn ซึ่งมีการสำรวจและเป็นที่ยอมรับของผู้ป่วยมีความพึงพอใจ 100%

การผลิตที่ได้มาตรฐานของอาหารปั่นผสม SN

กระบวนการผลิตอาหารปั่นผสมต้องใช้เครื่องมือที่สะอาด เพราะเนื่องจากเราใช้ในการผลิตอาหารจึงต้องคำนึงถึงความสะอาดเป็นหลัก ทาง SN จึงใช้เครื่องมือและเครื่องจักรที่ได้มาตรฐานและทันสมัยในการผลิต

อาหารปั่นผสมของ SN จึงมีประสิทธิภาพและรับประทานง่าย เวลาที่ต้องใช้อาหารผู้ป่วยทางสายยางจะไม่ติดขัดและสะดวกยิ่งขึ้น ทั้งนี้เราใช้กรรมวิธีการผลิตที่คำนึงถึงความสะอาด อาหารมีความละเอียด และใช้การปรุงเป็นต้มสุก จึงไร้กังวลได้เลยว่า อาหารมีความปลอดภัยและสะอาด

ทาง SN ใช้วัตถุดิบที่สะอาด โดยหลักๆเป็นอาหารทางการเกษตร ปราศจากสารเคมี เมื่อให้ผู้ป่วยได้รับอาหารที่สะอาดและปลอดภัยมากที่สุด

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว