อาหารปั่นผสม ทำเองได้ง่ายๆ แต่ต้องมีแพทย์แนะนำ

อาหารปั่นผสมนั้น ถือเป็นการรักษาอย่างหนึ่ง ที่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ต้องคอยใช้ตลอด เหมือนกับการรับประทานอาหารทั่วไป อาหารปั่นผสมสามารถปรับเปลี่ยนได้ ตามความชอบและความสะดวกในการจัดหาวัตถุดิบ

แต่การเตรียมวัตถุดิบควรให้นักโภชนาการหรือผู้เชี่ยวชาญเป็นแนะนำส่วนผสมต่างๆ และวิธีการทำอาหารปั่นผสมเพื่อความปลอดภัยและครบถ้วนของสารอาหารที่จำเป็นต่อผู้ป่วยและต้องมีแพทย์เป็นผู้แนะนำ

แต่หากไม่สามารถผลิตเองได้ หรือไม่สะดวกในการจัดหาวัตถุดิบ สามารถซื้ออาหารปั่นผสมของ SN ได้ที่โรงพยาบาลธนบุรี 2 และโรงพยาบาลกรุงเทพ-พัทยา โดย 1 ถุงจะมีครบ 3 มื้อ เช้า กลางวัน เย็น และมีราคาที่ไม่แพงอีกด้วย

 

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว