ประเภทของอาหารหลัก ที่ให้ อาหารทางสายยาง แก่ผู้ป่วย !

อาหารทางสายยาง อาหารปั่นผสม เป็นอาหารทางการแพทย์ที่ใช้ให้กับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ ถือเป็นการให้พลังงานให้กับผู้ป่วย ป้องกันการขาดสารอาหารในผู้ป่วย ซึ่งผู้ป่วยจะได้รับอาหารตามปกติ นอกจากนี้อาหารปั่นผสม ยังมีสูตรที่ต้องคำนวณถึงสัดส่วน ปริมาณ เพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วย และถูกกับโรคของผู้ป่วย ซึ่งจะมีการออกแบบสูตรโดยนักโภชนาการ ถึงอย่างไรก็ตาม อาหารปั่นผสมจะมีด้วยกัน 3 ประเภท นั่นก็คือสูตรน้ำนมผสม สูตรอาหารปั่นผสม และสุดท้ายสูตรอาหารสำเร็จรูป

สำหรับสูตรน้ำนมผสม ซึ่งจะมี น้ำนมเป็นส่วนประกอบสำคัญ หรืออาจจะมีอาหารอื่นผสมเพื่อเพิ่มพลังงานและสารอาหารเพียงพอต่อความต้องการ เช่น ไข่ ครีม น้ำตาล น้ำผลไม้ เปนต้น ต่อมาสูตรอาหารปั่นผสม โดยจะมีการเตรียมมาจากอาหารที่ครบ 5 หมู่ โดยมีวัตถุดิบจากอาหาร ตั้งแต่ผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ น้ำตาลและไขมันซึ่งนำมาทำให้สุกแล้วปั่นผสมเข้าด้วยกัน

และประเภทสุดท้าย คือ สูตรอาหารสำเร็จรูป อาหารทางสายยาง อาหารประเภทนี้เปผ้นอาหารที่ส่วนผสม สูตรโดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ มีมากมายหลายสูตร เพื่อให้เลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมของผู้ป่วย โดยทางอาหารปั่นผสม SN จะให้ความสำคัญไปถึงความปลอดภัยและความเหมาะสมเป็นหลัก เพื่อให้ผู้ป่วยได้มีความมั่นใจ ในการใช้อาหารปั่นผสม โดยสูตรของแต่ละผู้ป่วยก็ไม่เหมือนกัน โดยอาหารแต่ละสูตรจะมีตัวเลข แคลอรี ต่อปริมาณอาหารที่กำหนดไว้

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว