ข้อควรระวังการบริหารยาทางสายให้อาหาร

การให้อาหารทางสายยาง เป็นการให้อาหารสำหรับผู้ป่วยที่มีระบบทางเดินอาหาร สามารถทำงานเป็นปกติ แต่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้ จึงต้องมีความจำเป็นที่จะให้ผู้ป่วยได้รับอาหารทางสายยาง โดยจะมีสองวิธีคือ ให้อาหารทางสายยางผ่านรูจมูก และการให้อาหารทางสายยาง โดยการเจาะบริเวณหน้าท้อง และสอดสายยางไปยังกระเพาะอาหารโดยตรง ประโยชน์ในการให้อาหารทางสายยาง ก็คือ การป้องกันไม่ให้ผู้ป่วยเกิดภาวะขาดสารอาหาร และยังสร้างสมดุลและการทำให้ระบบทางเดินอาหารทำงานได้อย่างเป็นปกติ ในบางกรณีผู้ป่วยจะต้องให้ยาทางสายยางให้อาหาร ถือเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังเป็นอย่างมาก เพราะปัญหาที่จะพบได้บ่อยจากการบริหารยาผ่านทางสายยางให้อาหารคือ การอุดตันของสายยางให้อาหาร การเกิดพิษของยา การดูดซึมของยา และเสี่ยงในเรื่องของการติดเชื้อด้วย บางครั้งอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลงด้วย

สำหรับสิ่งที่ต้องคำนึงในเรื่องของการบริหารยาผ่านทางสายยางให้อาหาร ต้องตรวจสอบก่อนว่ายาสามารถบริหารผ่านทางสายยางได้ดีหรือไม่ ชนิดของสายยาง ตำแหน่งของสายยาง ตำแหน่งที่ยาออกฤทธิ์ หรือการดูดซึมของยา และที่สำคัญคือสูตรของอาหาร และที่สำคัญความสะอาดของอาหารที่ต้องให้กับผู้ป่วย จะมีความสะอาด ปลอดภัย เพื่อให้ผู้ป่วยแล้ว ผู้ป่วยจะไม่มีอาการท้องเสีย หรืออาเจียน หรือเกิดภาวะแพ้อาหาร ซึ่งทางนักโภชนาการผู้ออกแบบสูตรอาหารจะต้องทราบข้อมูลประวัติการแพ้อาหารของผู้ป่วยด้วย เพื่อที่จะได้หลีกเลี่ยงอาหารที่เป็นพิษแก่ผู้ป่วย หากผู้ป่วยเกิดอาหารแพ้อาหาร อาจจะทำให้เกิดอันตรายต่อผู้ป่วยและอาจจะทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ป่วยเกิดอาการช็อคได้ เนื่องจากแพ้อหารนั่นเอง

นอกจากนี้ ยาที่จะต้องให้ผู้ป่วย ก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่าถูกต้องหรือไม่ และตัวยา สามารถให้ผู้ป่วยทางสายยางได้หรือไม่ เพราะยาบางชนิด ไม่เหมาะกับการบริหารยาทางสายยางให้อาหาร โดยเฉพาะยาที่ห้ามหัก ห้ามบด ห้ามเคี้ยว เพราะยาบางชนิดถูกออกแบบให้ผ่านกระเพาะอาหารไปปลดปล่อยและดูดซึมในลำไส้ เพื่อป้องกันการระคายเคืองวของกระเพาะอาหาร ป้องกันการถูกทำลายด้วยกรดในกระเพาะอาหาร ยกตัวอย่างเช่น Enteric coating จะไม่สามารถถูกบดให้ละเอียดได้ แต่จะแตกออกเป็นชิ้นเล็กๆ ซึ่งจะจับกลุ่มกันอีกครั้ง ถ้าสัมผัสความชื้นหรือน้ำ ทำให้เกิดการอุดตันของสายยางให้อาหาร ซึ่งจะทำให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยาในปริมาณที่ต้องการ และอาจจะทำให้ประสิทธิภาพของยาลดลง

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว