ออแกนิค ดีต่อสุขภาพจริงหรือไม่

หลายๆท่านอาจจะทราบมาจากการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆว่า ออแกนิค ดีต่อสุขภาพ ทั้งที่ไม่เคยรู้ว่าออแกนิคคืออะไร ต่างจากปกติทั่วไปอย่างไรเสียด้วยซ้ำ

อันที่จริงแล้ว ออแกนิค ก็คือสิ่งมีชีวิตที่ถูกผลิตขึ้นมาด้วยวิธีที่เรียกว่าอินทรีย์ และได้ทำการพึ่งพาสารเคมีในส่วนขั้นตอนต่างๆให้น้อยที่สุด หรือบางที่อาจจะไม่ใช้เลยก็เป็นไปได้ ซึ่งการทำออแกนิคนี้ ต้องผ่านการสร้างอย่างมีขั้นมีตอนและยุ่งยาก โดยเกษตรกรที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านเกษตรอินทรีย์มากๆ จุดมุ่งหวังและเป้าหมายของออแกนิคก็คือการที่ผลผลิตทุกชนิดปลอดสารเคมีและสารพิษตกค้างนั่นเอง

ซึ่งในวันนี้ ทางด้าน SN Food บริษัทที่ให้บริการงานสนับสนุนทางด้านอาหารในกลุ่มโรงพยาบาลชั้นนำภายใต้มาตรฐานระดับโลก จะขอพาท่านผู้อ่านมาทำความรู้จักกับคำว่า ออแกนิค และประโยชน์ที่ได้รับว่าจริงตามที่มีโฆษณาชวนเชื่อต่างๆหรือไม่อย่างไร เพื่อให้ท่านผู้อ่านได้เลือกรับประทานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัยดังต่อไปนี้

 

จุดประสงค์หลัก ในกระบวนการผลิตแบบออแกนิค ฦ

– เพื่อมุ่งหวังในการปรับปรุงดินแล้วน้ำในพื้นที่การเกษตรให้หลุดพ้นจากสารพิษที่ตกค้าง

– ช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการลดมลพิษในสิ่งแวดล้อม ที่มีมากขึ้นทุกวันๆ

– เพื่อช่วยให้ที่อยู่อาศัยของสัตว์เลี้ยงเพื่อเตรียมไว้ในการบริโภคมีความปลอดภัยจากสารพิษ และถูกสุขอนามัยมากขึ้น

– เพื่อช่วยให้สัตว์เลี้ยงเพื่อนำไปบริโภคมีพฤติกรรมเป็นธรรมชาติ ไม่ถูกปรุงแต่งโดยสารเร่งโต เร่งสี หรือสารเคมีต่างๆ รวมถึงลดความเสี่ยงการกลายพันธุ์ สร้างโรคนั่นเอง

– ช่วยให้ระบบวัฏจักรและวงจรธรรมชาติ กลับมาคืนสู่ความเป็นปกติตามธรรมชาติที่ควรจะเป็นอีกครั้งหนึ่ง

 

สิ่งต้องห้าม ในกระบวนการแบบออแกนิค ?

– ห้ามนำปุ๋ยสังเคราะห์ หรือปุ๋ยเคมี มาใช้ในการเสริมสร้างสารอาหารในดินเด็ดขาด เพื่อจะเกิดสารพิษตกค้างได้

– ห้ามนำน้ำตะกอนจากน้ำเสียมาเป็นปุ๋ยให้พืชโดยเด็ดขาด

– ห้ามใช้สารเคมีฆ่าแมลงในการป้องกันผลผลิตเด็ดขาด

– ห้ามการฉายแสงเพื่อป้องกันโรคและศตรูพืชเด็ดขาด

– ห้ามทำการตัดต่อพันธุกรรมเพื่อช่วยในเรื่องของเพิ่มปริมาณผลผลิต เร่งคุณภาพ เนื่องจากว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้น จะเป็นการตกค้างของสารต่างๆในผลผลิต อันตรายต่อผู้บริโภค

– ห้ามใช้ยาปฏิชีวนะ หรือโกรทฮอร์โมน ในการเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ที่มีไว้เพื่อบริโภคเด็ดขาด

 

ประโยชน์ของ ออแกริค ?

– ช่วยให้ผู้บริโภคลดความเสี่ยงในการรับประทานอาหารที่มีสารพิษตกค้าง จากสารเร่งโตต่างๆ จากยาฆ่าแมลงต่างๆ เพื่อไม่ให้ไปสะสมในร่างกายของผู้บริโภคและนำไปสู่โรคร้ายต่างๆที่ตามมาได้ในอนาคต

– ลดระดับความกังวลของผู้บริโภค ในเรื่องวัตถุดิบที่นำมาใช้ได้ในระดับหนึ่ง หากมีการตีตราคุณภาพอออกนิคชัดเจน จากผู้รับรองอย่างถูกต้อง

– ผู้บริโภคมีความมั่นใจได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์จากธรรมชาติ และความปลอดภัยในสุขภาพมากขึ้น เนื่องจากการเลี้ยงและเพาะปลูกเป็นการใช้วิธีแบบอินทรีย์เกษตร จึงมีความปลอดภัยสูงไร้สารตกค้าง

 

อันตรายจาก ออแกนิค ?

– การตกค้างของสารพิษ

เชื่อว่าหลายๆคนสงสัยว่าเกิดการตกค้างของสารพิษได้อย่างไรในเมื่อไม่ได้ใช้สารเคมี แต่ถึงอย่างไรก็ตามแม้ว่ากระบวนการนั้นจะหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีมากที่สุด แต่ก็อาจจะมีสารเคมีที่เกิดการตกค้างอยู่ในธรรมชาติได้

– การตกค้างสารกำจัดศตรูพืช

ในขั้นตอนแบบออแกนิค สารกำจัดศตรูพืชบางชนิดยังได้รับอนุญาตให้นำมาใช้งานได้ แถมสารเคมีบางชนิดยังสามารถลอยในอากาศได้ จึงอาจจะทำให้พบการตกค้างของสารกำจัดศตรูพืชในออกแกนิคได้ด้วยเช่นกัน

– การตกค้างของเชื้อแบคทีเรีย

ต้องขอบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุกชนิดนั้น ยังไม่สามารถปลอดภัยจากเชื้อแบคทีเรียได้ จึงมักจะตรวจพบการตกค้างของเชื้อแบคทีเรียในอาหารแม้ว่าจะผ่านมาจากกระบวนการออแกนิคก็ตาม

 

เลือกผลิตภัณฑ์ออแกนิคอย่างไรให้ปลอดภัย ?

– เลือกซื้อจากหลายแห่ง เพื่อช่วยกระจายความเสี่ยงจากการตกค้างของสารเคมีแต่ละพื้นที่ผลิต

– ซื้อผักผลไม้ตามฤดูกาล เนื่องจากว่าผักหรือผลไม้นอกฤดูกาลส่วนใหญ่จะผ่านการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก

– ล้างทำความสะอาดทุกครั้ง การล้างผักและผลไม้ก่อนรับประทานก็ยังเป็นวิธีที่ต้องใช้อยู่เช่นกัน เพื่อกำจัดสารตกค้างต่างๆ

– ปอกเปลือกผักผลไม้ สารเคมีตกค้างจะพบมากในเปลือก การปอกออกและล้างให้สะอาดก็เป็นหนึ่งวิธีที่ช่วยให้เราปลอดภัยได้นั่นเอง

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว