ทำไมผู้ป่วยมะเร็ง ถึงขาดสารอาหาร

การรับประทานอาหาร ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมาก สำหรับคนทุกคนไม่เว้นแม้แต่ผู้ป่วยก็ต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับร่างกาย เพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารตามความต้องการ และที่สำคัญ เราควรเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์และเหมาะสมมากที่สุด เพื่อป้องกันการเกิดโรคภัยไข้เจ็บและภาวะแทรกซ้อนอื่นๆ ที่อาจจะตามมาได้ ซึ่งในปัจจุบันคนเรานิยมหันมารับประทานอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของการมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ โดยเฉพาะในกลุ่มคนที่รักษาสุขภาพ จะเน้นในเรื่องของอาหารการกินมากเป็นพิเศษ เพราะเขาชื่อว่า การที่เรารับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด ปลอดภัย จะทำให้เขาห่างไกลจากโรคได้ เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ต้องได้รับสารอาหารที่มีความปลอดภัยและเหมาะสมกับอาหารป่วยเพื่อไปทดแทนหรือซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ และมีส่วนช่วยทำให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่เหมาะสมกับอาการป่วย เพราะอาการป่วยของแต่ละบุคคลนั้น มีความแตกต่างกัน มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกัน ดังนั้นวิธีการรักษาทางการแพทย์ก็อาจจะมีผลกระทบทำให้ผู้ป่วยมีภาวะแทรกซ้อนอื่นๆตามมา ยกตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งที่อาจจะมีภาวะขาดสารอาหารได้ง่ายกว่าคนปกติ ซึ่งอัตราการเสียชีวิตส่วนใหญ่ในผู้ป่วยมะเร็ง มักจะเสียชีวิตเพราะภาวะขาดสารอาหารทั้งนั้น ดังนั้นอาหารจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากในผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ผู้ป่วยควรที่จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อคงวามต้องการของร่างกาย เพื่อป้องกันการเกิดภาวะขาดสารอาหาร

 

โดยการรับประทานอาหารให้ได้สารอาหารเพียงพอและเหมาะสมก่อนระหว่างและหลังการรักษาจะช่วยให้ผู้ป่วยมีความแข็งแรงขึ้นและมีความรู้สึกดีขึ้นมีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคได้ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับโภชนาการที่เหมาะสม ผู้ป่วยจะต้องรับประทานอาหาร และเครื่องดื่มที่มีสารอาหารที่ร่างการต้องการได้แก่  วิตามิน แร่ธาตุ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน และน้ำ อย่างเพียงพอ สำหรับผู้ป่วยมะเร็งอาจจะมีปัญหาจากการรักษาซึ่งมีผลข้างเคียงทำให้รับประทานอาหารได้น้อยลงไม่เพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงของระบบร่างกายที่เกิดขึ้นจากเซลล์มะเร็งในการต่อสู้โรค โดยผู้ป่วยมะเร็งอาจจะมีอาการเบื่ออาหาร คลื่นไส้ อาเจียน ท้องเสีย ท้องผูก กลืนลำบาก และเจ็บเมื่อรับประทานอาหาร นอกจากนี้ยาที่ใช้รักษามะเร็ง อาจมีผลทำให้ลดความอยากอาหาร ทำให้การรับรสชาติเปลี่ยนไป  ร่วมกับการรับประทานอาหารน้อยลง การดูดซึมสารอาหารลดลง จนส่งผลให้เกิดภาวะขาดสารอาหาร หลายคนเกิดความสงสัยว่า ทำไมผู้ป่วยมะเร็งจึงเสี่ยงต่อการเกิดภาวะขาดสารอาหาร สำหรับวันนี้ทาง SN Food อาหารเพื่อสุขภาพเราจะมาให้คำตอบว่า เหตุใดผู้ป่วยมะเร้ง จึงขาดสารอาหาร สาเหตุแรกเลยคือ โดยปกติแล้วร่างกายของคนเราจะมีความต้องการพลังงานอยู่แล้ว ในสำหรับผู้ป่วยมะเร็งนั้น ร่างกายจะมีความต้องการพลังงานมากขึ้น เซลล์ มะเร็งมีการสร้างสารเคมีบางอย่าง ทำให้มีการเผาผลาญอาหารที่รับประทานเข้าไปให้หมดอย่างรวดเร็ว เพื่อใช้เป็นพลังงานถ้าได้อาหารไม่เพียงพอจึงมีการเผาผลาญอาหารจากส่วนที่ร่างกายสะสมไว้ในร่างกายและลุกลามไปถึงกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่ออื่นๆได้ นอกจากนี้ การรับประทานอาหารได้น้อย ในขณะที่ร่างกายมีความต้องการสารอาหารเพื่อนำไปสร้างพลังงานเพิ่มขึ้น แต่ผู้เป็นมะเร็งจำนวนมากมักรับประทานอาหารได้น้อย เพราะอาจจะมีอาการเบื่ออาหารซึ่งเป็นอาการปกติที่เกิดกับผู้ป่วยโรคมะเร็งซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ทั้งเมื่อเริ่มเกิดโรคหรือเกิดในระยะต่อมา เมื่อมีการแพร่ของเซลล์มะเร็งในร่างกาย ผู้ป่วยบางคนอาจจะมีอาการเบื่ออาหารเมื่อเซลล์มะเร็งแพร่กระจาย การเบื่ออาหารจึงเป็นสาเหตุ ทำให้ขาดอาหารได้ง่ายขึ้น นั่นก็มีสาเหตุมาจากการใช้ยาด้วยเช่นกัน

 

อย่างไรก็ตาม การที่ผู้ป่วยไม่รับประทานอาหารบางชนิด ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่มักพบได้บ่อย ปัญหาการไม่ยอมรับประทานอาหารหลายๆ ชนิดที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะเข้าใจว่าเป็นอาหารแสลงสำหรับโรคมะเร็ง นับเป็นปัญหาหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมะเร็งเกิดภาวะขาดสารอาหาร ดังนั้นการรับประทานอาหารที่ถูกต้องและเหมาะสม จึงเป็นสิ่งที่ความสำคัญมาก  เพราะช่วยเสริมการรักษาโรคมะเร็ง สามารถทนต่อการรักษาได้มากขึ้น และทำให้มีภาวะโภชนาการที่ดีมีความต้านทานต่อโรคได้ สำหรับผู้ป่วยที่รักษาโดยการให้ยาเคมีบำบัด ก็มักมีปัญหาเม็ดเลือดขาวต่ำเป็นบางช่วง ทำให้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อได้ง่าย เพราะฉะนั้น ควรระมัดระวังในเรื่องของความสะอาดของอาหาร ผู้ป่วยควรล้างมือให้สะอาดก่อนการรับประทานอาหารด้วย ดังนั้น ทาง SN Food อาหารเพื่อสุขภาพ เราอยากให้ทุกคนเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และเหมาะสมกับร่างกาย ที่สำคัญควรรับประทานในปริมาณที่เหมาะสม เพื่อให้ร่างกายได้ลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้นั่นเอง

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว