การลดคอเลสเตอรอลด้วยการรับประทานอาหาร

หลายคนที่เกิดภาวะคอเลสเตอรอลสูง ซึ่งอาจส่งผลเสียต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดซึ่งจะทำให้เสี่ยงต่อการเกิดเป็นโรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดแดงแข็งซึ่งเป็นภาวะที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้เนื่องจาก คอเลสเตอรอลบางส่วนยังมีความสำคัญกับร่างกายของเรา เพราะฉะนั้นจึงทำได้เพียงปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตและยังสามารถทำได้ด้วยการรับประทานอาหาร รวมถึงการใช้ยาเพื่อควบคุมระดับคอเลสเตอรอล เพราะคอเลสเตอรอลคือไขมันชนิดหนึ่งที่ร่างกายสามารถสร้างเองได้ และสามารถพบได้ในอาหารประเภทไขมันที่มีความจำเป็นต่อร่างกาย โดยเฉพาะในกระบวนการสร้างเซลล์ในร่างกายซึ่งร่างกายของเราต้องการคอเลสเตอรอลในการช่วยในการทำงานให้เป็นไปได้อย่างปกติ หากร่างกายของเรามีระดับคอเลสเตอรอลที่สูงจนเกินไป ก็อาจจะทำให้เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดได้ เนื่องจากคอเลสเตอรอลจะไปเกาะตัวกันบนผนังหลอดเลือดทำให้เลือดไหลเวียนได้ไม่สะดวก ซึ่งอาการคอเลสเตอรอลสูงนั้นจะไม่มีอาการแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน แต่ในกรณีที่ระดับคอเลสเตอรอลสูงมากๆอาจทำให้เสี่ยงกับปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงขึ้นได้ ทั้งนี้ภาวะต่างๆจะสามารถระบุได้ก็ต่อเมื่อได้รับการตรวจเลือดเท่านั้น ซึ่งสาเหตุหลักๆของการเกิดคอเลสเตอรอลสูงในร่างกาย สามารถเกิดได้หลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการใช้ชีวิตหรือโรคร้ายต่าง ๆรวมไปถึงพฤติกรรมการรับประทานอาหารก็ส่งผลต่อระดับคลอเรสเตอรอลโดยตรง สำหรับวันนี้ SN Food อาหารเพื่อสุขภาพจะมาแนะนำการลดคอเลสเตอรอลด้วยการรับประทานอาหารเพื่อให้คุณจะได้ควบคุมระดับคอเลสเตอรอลเพื่อให้ร่างกายลดการเกิดความเสี่ยงของปัญหาสุขภาพต่างๆที่ตามมา

สำหรับการรับประทานอาหารเพื่อป้องกันการเกิดคลอเรสเตอรอลสูง สามารถทำได้ง่ายเพราะการรับประทานอาหารที่มีคลอเรสเตอรอลสูงส่งผลโดยตรงต่อระบบคอเลสเตอรอลในร่างกายไม่ว่าจะเป็นเครื่องในสัตว์หรือไข่ ก็ล้วนแต่มีคลอเรสเตอรอลที่ไม่ดีในปริมาณที่สูงมาก เพราะฉะนั้นควรลดหรือรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดปัญหาต่างๆ สำหรับการเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์หรือดีต่อสุขภาพมากขึ้นจะช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลได้ โดยเปลี่ยนจากการรับประทานอาหารประเภทแป้งขาวมารับประทาน แป้งโฮลวีทหรือธัญพืชต่างๆ รวมไปถึงรับประทานผักผลไม้ให้มากขึ้น อีกทั้งยังควรรับประทานอาหารที่มีพลังงานไม่สูงมาก ในแต่ละมื้อควรมีสารอาหารครบทุกหมู่ รวมทั้งมีสัดส่วนและปริมาณของคลอเรสเตอรอลที่เหมาะสมต่อความต้องการของร่างกาย นอกจากนี้ยังควรหลีกเลี่ยงอาหารทอดหรืออาหารจากไขมันแปรรูปเช่น เนยเทียม เพราะเป็นอาหารที่มีไขมันทรานส์สูง หากรับประทานในปริมาณมากๆก็จะทำให้ระดับคอเลสเตอรอล LDL เพิ่มสูงตามไปด้วย นอกจากนี้ควรควบคุมการดื่มปริมาณของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เพราะปริมาณการดื่มแอลกอฮอล์ที่ลดลงจะช่วยทำให้ตับถูกทำลายน้อยล งทั้งยังทำให้ตับสามารถทำงานได้ดีขึ้น ดังนั้นจึงควรดื่มในปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและไวจะดีที่สุด นอกจากนี้พฤติกรรมการใช้ชีวิตเช่น การสูบบุหรี่ถือว่าเป็นอันตรายต่อร่างกาย การเลิกสูบบุหรี่จะช่วยทำให้คอเลสเตอรอลชนิดที่ดีทำงานได้ดียิ่งขึ้นนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม การออกกำลังกายถือเป็นเรื่องที่ดีทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรง และการออกกำลังกายให้มากขึ้น เป็นหนึ่งในวิธีการลดระดับคอเลสเตอรอล LDL และเพิ่มปริมาณคอเลสเตอรอล HDL เพราะเมื่อเราออกกำลังกาย ร่างกายก็จะสร้างคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีมากำจัดคอเลสเตอรอลที่ไม่ดีออกไป อีกทั้งยังช่วยให้เลือดสูบฉีดได้ดี และทำให้หัวใจแข็งแรงขึ้นอีกด้วย โดยเวลาในการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือ การออกกำลังกายที่หนักปานกลางสัปดาห์ละ 2.5 ชั่วโมง ทั้งนี้การที่เราควบคุมน้ำหนักสำหรับผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะอ้วน การลดน้ำหนักจะช่วยให้การควบคุมระดับคอเลสเตอรอลทำงานได้ดีขึ้นในระยาว และยังเป็นการป้องกันการเกิดภาวะแทรกซ้อนได้อีกด้วย สำหรับภาวะคอเลสเตอรอลสูงอาจไม่ส่งผลให้เกิดอาการอย่างเฉียบพลัน แต่จะค่อย ๆ เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือด หากไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง หรือผู้ป่วยไม่ดูแลและควบคุมพฤติกรรมการรับประทานอาหาร โดยโรคที่สามารถพบได้บ่อยในผู้ป่วยที่มีคอเลสเตอรอลสูง ได้แก่ โรคหลอดเลือดแดงแข็ง ซึ่งเกิดจากการที่คอเลสเตอรอลไปเกาะที่ผนังหลอดเลือดจนหลอดเลือดเสียความยืดหยุ่น และทำให้หลอดเลือดแดงตีบลงจนกลายเป็นสาเหตุของอาการ หัวใจขาดเลือดและโรคหลอดเลือดสมองได้ ทาง SN Food อาหารเพื่อสุขภาพ ขอสนับสนุนให้ทุกคนหันมาดูแลตัวเอง โดยเริ่มจากการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เพียงเท่านี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคต่างๆได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียว

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว