การดูแลอาหารสำหรับผู้ป่วยมะเร็ง

การเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากไม่ว่าจะในผู้ป่วยหรือคนทั่วไป เพราะสารอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละวัน ส่งผลต่อร่างกายโดยตรง ซึ่งถือว่าการเลือกรับประทานอาหารก็จะทำให้เรามีสุขภาพที่แข็งแรงตามไปด้วย เช่นเดียวกับผู้ป่วยที่ต้องระมัดระวังในเรื่องของการรับประทานอาหาร เพราะผู้ป่วยบางโรคต้องจำกัดในเรื่องของอาหารการกิน หรือบางรายอาจจะต้องให้อาหารทางสายยาง เนื่องจากร่างกายไม่สามารถกลืนอาหารเองได้ จึงต้องใช้วิธีการให้อาหารทางสายยางช่วย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เพราะฉะนั้น ในเรื่องของการดูแลอาหารสำหรับผู้ป่วยจะต้องให้ความสำคัญให้มากเป็นพิเศษ และต้องมีการดูแลอาหารสำหรับผู้ป่วย โดยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของอาหาร เพราะจะต้องกำหนดในเรื่องของปริมาณการให้อาหารแก่ผู้ป่วย รวมไปถึงต้องดูเรื่องของวัตถุดิบที่มีคุณภาพเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย และเหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย สำหรับวันนี้อาหารปั่นผสม SN จะมาแนะนำการดูแลอาหารสำหรับผู้ป่วยที่ป่วยเป็นโรคมะเร็ง ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งจำเป็นที่จะต้องดูแลเรื่องอาหารการกินเป็นอย่างมาก เพราะร่างกายจำเป็นต้องได้รับสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกาย เพื่อไปลดผลข้างเคียงจากการให้ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยมะเร็ง

 

สำหรับเป้าหมายในด้านโภชนาการของผู้ป่วยก็คือ ผู้ป่วยจะต้องได้รับสารอาหารที่เพียงพอเพื่อป้องกันภาวะการขาดสารอาหาร ลดผลข้างเคียงของโรคมะเร็งและการรักษา รวมไปทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้ สำหรับในเรื่องของการรับประทานอาหาร หลายครั้งการให้อาหารสำหรับผู้ป่วย ไม่ได้จำกัดเฉพาะการรับประทานเท่านั้น เพราะผู้ป่วยบางรายจะต้องให้อาหารทางสายยางหรือให้อาหารทางเส้นเลือด แต่ทางที่ดีที่สุด ถ้าผู้ป่วยมีความสามารถในการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ด้วยตนเองได้ ผู้ป่วยควรจะเลือกรับประทานอาหารอาหารที่มีพลังงานสูงและมีโปรตีนสูง รวมทั้งเลือกของว่างที่มีประโยชน์ รวมถึงอาหารเสริมที่เป็นของเหลวที่มีสารอาหารต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วย แต่ถ้าการรับประทานเอง ไม่สามารถรับประทาอาหารเองได้ด้วยวิธีปกติ ก็อาจจะต้องใช้ทางเลือกหรือวิธีการอื่นคือ การให้อาหารทางสายยาง เพราะเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่ทำให้ร่างกายผู้ป่วยได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอและเพิ่มน้ำหนักตัวให้ผู้ป่วยด้วย โดยเฉพาะในคนที่ไม่อยากอาหารหรือรับประทานเองไม่ได้  สายยางให้อาหารจะเป็นสายยางอ่อน ๆ ที่สอดเข้าทางจมูกลงไปถึงกระเพาะอาหาร และจะมีการให้สูตรอาหารที่ออกแบบโดยนักโภชนาการ โดยมีลักษณะเป็นของเหลวเข้าไปทางสายยางสู่กระเพาะโดยตรง โดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องกลืนอาหารเอง สูตรอาหารนี้จะสามารถจัดให้มีแคลอรี โปรตีน วิตามิน แร่ธาตุได้ตามต้องการ เพราะผู้ป่วยบางกรณีจะต้องมีการควบคุมปริมาณสารอาหารให้อยู่ในปริมาณที่แพทย์กำหนด แต่ต้องมีคำสั่งของแพทย์หรือนักโภชนาการเป็นผู้ควบคุม

 

สำหรับการเลือกอาหารสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็งการเลือกอาหารเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก ไม่แพ้การรักษาด้วยวิธีการต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง เนื่องจากจะสามารถทำให้ร่างกายมีความแข็งแรง พร้อมที่จะเข้ารับการรักษาที่มีผลข้างเคียงจากยาหรือการรักษาได้ และยังช่วยในการสร้างเซลล์ใหม่ และทำให้ร่างกายมีภูมิคุ้มกันที่สามารถป้องกันการติดเชื้อมากยิ่งขึ้น เพราะผู้ป่วยที่เป็นโรคมะเร็ง ร่างกายมีความต้องการแคลอรีจากอาหารที่รับประทานเข้าไปมากขึ้นและต้องการโปรตีนในปริมาณที่มากขึ้น สำหรับวิธีการเพิ่มแคลอรีและโปรตีนในผู้ป่วย สามารถทำได้โดย การรับประทานอาหารเพิ่มจำนวนมื้อมากขึ้น โดยเฉพาะถ้ารับประทานได้ไม่มากในแต่ละมื้อ การรับประทานอาหารที่ถูกปาก รับประทานได้ในเวลาไหนของวันก็ได้ รับประทานได้เมื่อไหร่ และเลือกรับประทานอาหารมื้อใหญ่สุดในช่วงเวลาที่หิวที่สุด เช่นมักจะหิวตอนเช้าให้รับประทานมื้อเช้าเป็นมื้อใหญ่ และสามารถเพิ่มความอยากอาหาร โดยการออกกำลังกายเบาๆ หรือเดิน ก่อนมื้ออาหาร หรืออาจทดลองเลือกอาหารที่มาจากพืชแทนการทานเนื้อสัตว์บ้างเป็นบางมื้อ พยายามรับประทานผักให้ครบ 5 สี เพื่อให้ได้สารอาหารและวิตามินจากผักหลากหลายชนิด จำกัดการรับประทานอาหารมัน ๆ โดยเฉพาะที่มาจากสัตว์ ถ้าดื่มนมเลือกแบบไขมันต่ำ จำกัดอาหารเค็ม อาหารที่ปิ้งย่าง และที่สำคัญหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ พยายามรักษาน้ำหนักตัวเอาไว้และควรออกกำลังกาย หากสามารถทำได้ ทางอาหารปั่นผสม SN เราสนับสนุนให้ทุกคนเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมต่อร่างกาย เพื่อที่จะได้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ และสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว