โรคเบาหวาน สามารถป้องกันด้วยการบริโภคอาหาร

ผู้ป่วยเป็นเบาหวสนยังคงต้องกินคาร์โบไฮเดรต  เนื่องจาก ร่างกายต้องใช้กลูโคสเป็นพลังงานแต่ให้เลือกกินคาร์โบไฮเดรตประเภทที่มีสารอาหารประเภทอื่นด้วย  (ไม่ได้มีแต่คาร์โบไฮเดรตเพียงอย่างเดียว)  และเป็นประเภทที่เปลี่ยนเป็นน้ำตาลได้ช้า  เช่น ข้าวกล้อง ข้าวโพด  ขนมปังธัญพืช  ถั่วและธัญพืชต่างๆ เพราะคาร์โบไฮเดรตประเภทนี้ร่างกายจะค่อยๆย่อย และดูดซึมไปใช้(หลีกเลี่ยงข้าวขาว  ขนมปังขาว)      ส่วนน้ำหวาน  น้ำผลไม้  น้ำอัดลมช็อกโกแลต  น้ำชาเขียวผสมน้ำตาล  ควรจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทนี้เช่นกัน  เพราะมีสัดส่วนของน้ำตาลที่สูงเกินไป