อาหารแบบไหนไม่ดีต่อตับ

สำหรับอาหารที่ส่งผลเสียต่อตับหรือไม่ดีต่อตับนั้น ก็มีด้วยหลากหลายชนิด โดยเฉพาะ อาหารที่มีไขมันอิ่มตัว ซึ่งพบได้มากในของทอด เนื้อสัตว์ติดมัน เนย ครีมเปรี้ยว หรือผลิตภัณฑ์จากนมที่มีไขมันสูง และที่หลายคนคงทราบกันดีนั่นก็คือ เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ เพราะส่งผลเสียต่อตับโดยตรง

สารอาหารที่เหมาะสมกับโรคตับแข็ง

แม้ว่าจะอยู่ในสภาวะโรคตับแข็งควรใส่ใจการรับประทานอาหารให้หลากหลายมากขึ้นควรจะครบหมวดหมู่ ยกตัวอย่างอาหารพวกข้าว แป้ง ผัก ผลไม้สด และอาหารพวกโปรตีนควรรับประทานอย่างเหมาะสม และให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย เนื่องจากว่าในผู้ป่วยที่เป็นตับแข็ง และมีภาวะทุพโภชนาการร่วมด้วย จำเป็นต้องได้รับพลังงานเพิ่มขึ้นให้เพียงพอ เหมาะสม

อาหารทางการแพทย์สำหรับโรคตับ

สำหรับอาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคตับ จะต้องมีการจำกัดในเรื่องของปริมาณไขมัน 25% ของพลังงานทั้งหมด เนื่องจากผู้ป่วยโรคตับมักมีความผิดปกติในการย่อยไขมันในอาหารและมีปริมาณโปรตีนสูง 25% ของพลังงานทั้งหมด