เลือกกินอาหารที่หลากหลายและปริมาณที่เหมาะสมตามความต้องการของร่างกาย

ในปัจจุบันนั้นคนส่วนมากหันมาใส่ใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น และเลือกกินแต่ อาหารเพื่อสุขภาพ หากพูดถึงเรื่องอาหารที่ดีมีประโยชน์นั้น หลายคนคงยังไม่ทราบว่าควรเลือกกินอาหารประเภทไหน ? ถึงจะดีต่อสุขภาพ การเลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพคือการกินอาหารให้สมดุลต่อร่างการ และอาหารที่สมดุล หมายถึง ความหลากหลายของอาหาร ต้องรับประทานอาหารให้มีความหลากหลาย อาหารนั้นมีด้วยกัน 5 หมู่ ควรเลือกรับประทานอาหารให้ครบทั้ง 5 หมู่ อย่าเลือกรับประทานอาหารเพียงอย่างเดิมซ้ำๆ กันโดยไม่ยอมเปลี่ยน หรือทานอาหารอยู่เพียงประเภทเดียวส่วนอาหารทั้ง 5 หมู่นั้น ต้องรับประทานในสัดส่วนที่พอเหมาะกับตัวเอง หมายถึง เลือกทานอาหารในให้เหมาะกับ อายุวัย , เพศ , ร่างกาย และการใช้ชีวิตประจำวัน ควรที่จะรู้ว่าร่างกายตัวเองต้องการพลังงานกี่กิโลแคลลอรี่ต่อวัน ซึ่งการหลักพื้นฐานของร่างกายคนเราต้องการ คือ ผู้หญิง ต้องการพลังงาน 1,600-2,000 กิโลแคลอรี/วัน ผู้ชาย ต้องการพลังงาน 2,000-2,500 กิโลแคลอรี/วัน เด็ก ต้องการพลังงาน 1,200-1,800 กิโลแคลอรี/วัน ผู้ใช้แรงงานหนัก (หรือผู้ออกกำลังกาย) ต้องการพลังงานมากกว่า 3,000 กิโลแคลอรี/วัน และที่ควรรู้มากขึ้นไปอีกคือ ปริมาณอาหารแต่ละประเภทที่ควรบริโภคในแต่ละวัน ให้พลังงานเท่าไหร่.