เคล็ดลับ อาหารช่วยสุขภาพดีอายุยืน

“การไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ”   ซึ่งทุกคนก็อยากให้เป็นเช่นนั้น  อยากมีอายุที่ยืนโดยปราศจากโรคภัย   ดังนั้นกุญแจที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ยาวิเศษ หรือ นวัตกรรมทางการแพทย์ใดๆ แต่ขึ้นอยู่กับ การกินอาหาร  ให้เหมาะสมกับระบบการทำงานของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเองแล้วทุกคนจะมีสุขภาพอายุยืนอย่างมีความสุขด้วย   ”เคล็ดลับสุขภาพดีอายุยืน”