อาหารมื้อเช้า สำคัญขาดไม่ได้

อาหารมื้อเช้าดีต่อสุขภาพ  การรับประทานอาหารเช้าเป็นการเติมพลังงานให้กับร่างกาย  เนื่องจากพลังที่ร่างกายจะได้มาจากการย่อยสลายอาหารประเภท   คาร์โบไฮเดรตให้อยู่ในรูปของน้ำตาลหรือกลูโดส (Glucose)ไว้ในเลือดเป็นหลัก และบางส่วนถูกเก็บเป็นพลังงานสำรองที่เรียกว่าไกลโคเจน(Glycogen)ตามกล้ามเนื้อและตับ