อาหารที่ไม่เป็นมิตรต่อฟัน

พฤติกรรมการรับประทานอาหารส่งผลให้เราเกิดปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันได้ เพราะฉะนั้น เราควรเลือกรับประทานอาหารที่ไม่เป็นอันตรายและทำให้ไม่เกิดความเสี่ยงของการเกิดโรคภายในช่องปาก ซึ่งกระบวนการการย่อยอาหารต้องบอกว่าฟันเป็นอวัยวะส่วนแรกของการย่อยอาหาร