อาหารทางการแพทย์สูตรเฉพาะโรค

สูตรอาหารทางการแพทย์สูตรเฉพาะโรค ซึ่งเหมาะสม กับผู้ป่วยเบาหวาน โรคไตเรื้อรัง เนื่องจากจะมีการคำนวณปริมาณและสัดส่วนหารให้เหมาะสมกับโรคตัวอย่างเช่น อาหารทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน จะเป็นอาหารทางการแพทย์ที่มีการพัฒนาสูตรออกมาโดยใช้สัดส่วนของคาร์โบไฮเดรตเป็นแหล่งพลังงาน ไปใช้คาร์โบไฮเดรตที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ เพื่อไม่ให้ระดับน้ำตาลในเลือดขึ้นสูง