ผู้ดูแลต้องเตรียมความพร้อมอะไรบ้าง ในการให้อาหารทางสายยาง

ผู้ดูแลต้องทำความเข้าใจให้ดีและถูกต้องว่าวิธีการให้อาหารทางสายยางทำอย่างไร และต้องทราบถึงวัตถุประสงค์ ความจำเป็น ที่จะต้องให้อาหารทางสายยางแก่ผู้ป่วย หรือหากมีการนำผู้ป่วยไปพักฟื้น ดูแลที่บ้านจะต้องทราบถึงขั้นตอนการเตรียมอาหารปั่นผสม ว่าควรที่จะทำอย่างไร เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับสารอาหารที่เพียงพอและเหมาะสมกับร่างกาย

ข้อควรระวังของการปรุงอาหารปั่นผสม

สำหรับใครที่ต้องการปรุงอาหารปั่นผสม ให้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องพักฟื้นที่บ้านหรือผู้ป่วยที่ติดเตียงก็สามารถทำได้ แต่ควรทราบข้อมูลอย่างละเอียด ตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ การเตรียมอุปกรณ์ รวมไปถึงรายละเอียดต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น ปริมาณอาหารที่จะให้กับผู้ป่วย วัตถุดิบต่าง ๆที่เหมาะสมกับผู้ป่วย รวมไปถึงสัดส่วนของสารอาหารที่ผู้ป่วยควรจะได้รับเพื่อให้ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนขณะให้อาหารทางสายยาง

อาหารปั่นผสม สูตรโปรตีนสูง ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง

อาหารปั่นผสม SN มีสูตรอาหารโปรตีนสูง ใช้กับผู้ป่วยที่ต้องการโปรตีนและพลังงานสูง โดยเราจะนำวัตถุดิบต่าง ๆที่นักโภชนาการเป็นผู้กำหนดมาผ่านกระบวนการทำให้สุก คำนึงถึงประโยชน์ด้านโภชนาการเป็นหลักเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับ

หลายคนสงสัย อาหารทางสายยาง ควรแบ่งให้ผู้ป่วยวันละกี่มื้อ ?

สำหรับอาหารทางสายยาง ผู้ป่วยควรได้รับอาหารที่สามารถย่อยได้ง่ายและผู้ดูแลจะต้องปรุงอาหารด้วยที่สามารถย่อยง่ายและเป็นประโยชน์ต่อร่างกายของผู้ป่วย

การดูแลสายยางให้อาหารผู้ป่วย

การให้อาหารทางสายยางเข้าสู่กระเพาะอาหารโดยตรง เพื่อให้ได้รับอาหาร น้ำและยา เพียงพอกับความต้องการของร่างกายสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารเองได้หรือมีปัญหาในการกลืน

อาหารทางสายยาง อย่างไรที่เหมาะสมกับการให้ทางสายให้อาหาร

อาหารปั่นผสมที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการจะต้องออกแบบโดยนักโภชนาการที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อให้มีปริมาณและสารอาหารที่ถูกต้องและเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายผู้ป่วย

อาหารปั่นผสม สูตรใช้เครื่องช่วยหายใจ !

การให้อาหารปั่นผสมทางสายยางให้อาหาร ก็เป็นวิธีการที่นิยมทำกันมาก เพราะเป็นการให้อาหารแก่ผู้ป่วยที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้ป่วย เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ซ่อมแซมและบำบัด

หลายคนสงสัย ! ถุงใส่อาหารปั่นผสม ใช้ซ้ำได้หรือไม่ ?

วิธีการล้างถุงให้อาหารทางสายยางนั้น ขึ้นแรก ต้องทำการเปิดจุกออกที่ส่วนหัวและท้ายของถุงให้อาหาร แล้วล้างด้วยน้ำสะอาดโดยล้างบริเวณจุกส่วนท้ายก่อน…

วิธีการป้องกัน การอุดตันของสายยางให้อาหาร !

การป้องกันการอุดตันของสายยางให้อาหาร หากเกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของสายอาหารอุดตัน ผู้ดูแลควรให้น้ำหลังให้อาหาร หรือ นมทุกครั้งอย่างน้อย 20 – 30 ซีซี

วิธีการจัดท่าผู้ป่วย ก่อนจะให้ อาหารสายยาง !

วิธีการจัดท่าผู้ป่วย ก่อนจะให้ อาหารสายยาง ! ควรจัดท่านอนให้ผู้ป่วยศีรษะอยู่สูงอย่างน้อย 45 องศา ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวควรให้หนุนหมอนสูง