วิธีดูแล กระดูกพรุนของผู้ชาย ด้วยอาหาร

วิตามินเค(vitamin K) วิตามินชนิดนี้มีส่วนสำคัญต่อการควบคุมการสังเคราะห์โปรตีนในร่างกาย ทำหน้าที่ควบคุมการแข็งตัวของเลือด ควบคุมระดับเกลือแร่ที่อยู่ในหลอดเลือดและกระดูกอ่อน เคลื่อนย้ายเกลือแร่บางชนิด เช่น แคลเซียมในกระดูก