อาหาร 10 ชนิดที่เหมาะสำหรับคนทำงาน ในสำนักงาน

อาหาร 10 ชนิดนี้ ที่มีคุณภาพเยี่ยมเหมาะสำหรับคนทำงานเป็นอย่างยิ่ง เพราะตลอดชีวิตของมนุษย์ซึ่งส่วนใหญ่ใช้พลังงานสำหรับที่จะต้องทำงานตลอดเวลาเช่น หัวใจ และเซลล์ประสาทในสมอง จึงจำเป็นต้องปรับพฤติกรรมการกินอาหารให้เหมาะสมกับการใช้พลังงานของร่างกายด้วย