อาการ พีเอ็มเอส ก่อนมีประจำเดือน ของผู้หญิง สามารถแก้ไขได้ด้วยอาหาร

การบริโภคอาหารไม่ถูกต้องจะเพิ่มความเสี่ยงอาการ  พีเอ็มเอส  ผู้หญิงที่มีอาการ พีเอ็มเอส  มักมีนิสัยมการบริโภคผิดๆ เช่น ชอบกินอาหาร ๆ กินแป้งมาก  มีผลทำให้ได้รับวิตามินบีและแร่ธาตุน้อยลง  เช่น   ธาตุเหล็ก แมงกานีส และสังกระสี ดังนั้นการเสริมวิตามินแร่ธาตุรวมวันละเม็ด  อาจช่วยลดอาการพีเอ็มเอสได้