ประเภทของผู้ป่วยที่ต้องให้อาหารทางหลอดเลือดดำ

การให้อาหารทางหลอดเลือดดำ ซึ่งจะพบได้เสมอกับผู้ป่วยที่สูงอายุหรือผู้ป่วยที่ป่วยด้วยปัญหาทางสมองที่ไม่รู้สึกตัว ผู้ป่วยได้รับอุบัติเหตุรุนแรง อยู่ในภาวะเจ็บป่วยจนไม่สามารถรับอาหารได้มากเพียงต่อร่างกายต้องการ ผู้ป่วยที่ไม่ควร ให้อาหารทางปากหรือทางกระเพาะลำไส้เลย

ข้อดีและข้อเสียของการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ

การให้สารอาหารทางหลอดเลือดดำจึงมีความจำเป็นอย่างมาก โดยอาหารทางหลอดเลือดดำนั้นมักจะเป็นของเหลว แต่วิธีการประกอบไปด้วยน้ำ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน เกลือแร่ ซึ่งเป็นอาหารหลัก 5 หมู่ ที่ร่างกายต้องการเป็นอย่างมาก

ทำไมต้องให้สารอาหารผ่านทางหลอดเลือดดำ

สำหรับการให้อาหารทางหลอดเลือดดำ ให้การอาหารผ่านทางหลอดเลือดดำใต้ผิวหนังโดยใช้เข็มหรือใช้สายสวนสอดเขาใต้ผิวหนัง พยายามให้ปลายสายสอดไปอยู่ในหลอดเลือดดำใหญ่ให้บริเวณใกล้ๆกับขั้วหัวใจเป็นวิธีที่แพทย์ในปัจจุบันใช้อยู่ เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ควรรับอาหารทางปากหรือทางกระเพาะลำไส้เลย