การลดความเสี่ยงภาวะแทรกซ้อนจากการใส่สายยางให้อาหาร

การลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้จากการสายยางให้อาหารทางจมูกนั้น เริ่มต้นจากพิจารณา เหตุผลในการใส่ สายยางให้อาหารว่าเหมาะสมกับผู้ป่วยหรือไม่ เพื่อป้องกันผู้ป่วยได้รับความเสี่ยงที่เกินความจำเป็น และตรวจสอบเสมอว่าสายยางให้อาหารนั้นอยู่ในกระเพาะอาหารหรือไม่ก่อนที่จะให้อาหาร ก่อนการให้ยา หลังพบอาการไอ อาเจียนหรือเกร็ง หรือแม้แต่เมื่อผู้ป่วยบ่นว่าไม่สุขสบายและรู้สึกมีอาหารขย้อนขึ้นมาในปากหรือคอ

การใส่สายยางให้อาหารที่ถูกต้อง โดยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อน

การใส่สายยางให้อาหารนั้น ต้องคำนึงถึงความสะอาดมาเป็นอันดับแรก เริ่มต้นจากการล้างมือให้สะอาด ทำการตรวจสอบดูรูจมูกผนังกั้นผู้ป่วยว่ามีทางสะดวกหรือไม่อะไรอุดกั้นหรือไม่ การใส่สายยางให้ถูกตำแหน่ง และการตราวจเช็คความเรียบร้อยและความถูกต้องอีกที และที่สำคัญคือ ไว้ การดูแลทำความสะอาดเช็ดสายและช่องปากจมูกให้สะอาดพร้อมสังเกตอาการผิดปกติหลังใส่สายอย่างให้อาหาร เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยเกิดอาการแทรกซ้อน