ถ้าไม่รับประทานผัก จะส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

การรับประทานผักและผลไม้ หลายคนทราบดีอยู่แล้วว่ามีประโยชน์ต่อร่างกาย เพราะจะทำให้เรามีสุขภาพที่ดี มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรง และยังดีต่อระบบขับถ่ายของเราอีกด้วย แต่หลายคนก็ไม่ชอบรับประทานผัก  โดยเฉพาะในเด็ก การรับประทานผักผลไม้น้อยทำให้สุขภาพเด็กแย่ลง ที่เห็นชัดเจนคืออาจจะเป็นหวัดบ่อย