อาหารที่สามารถรับประทานได้ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการกลืน

สำหรับใครที่มีภาวะการกลืนอาหารลำบากควรที่จะเลือกรับประทานอาหารที่มีความอ่อน เพื่อที่จะได้รับสารอาหารที่เพียงพอ โดยส่วนใหญ่การเกิดภาวะการกลืนลำบาก อาจจะต้องมีการใช้วิธีการให้อาหารทางสายยาง