ขั้นตอนการเตรียมอุปกรณ์ในการให้อาหารทางสายยาง

สำหรับการเตรียมอุปกรณ์ในการให้อาหารทางสายยาง ผู้ดูแลจะต้องคำนึงถึงความสะอาด กล่าวคือ ผู้ดูแลจะต้องล้างมือทุกครั้งก่อนการเตรียมอุปกรณ์ในการให้อาหารทางสายยาง รวมไปถึงจะต้องทำการจัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมและต้องสังเกตอาการของผู้ป่วยก่อนให้อาหารทางสายยางทุกครั้ง