อาหารที่มีพืชผักเป็นส่วนประกอบเป็นทางที่ดีที่สุดในการควบคุมน้ำหนัก

รายงานที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์ แห่งนิวอิงแลนด์เมื่อเร็วๆ นี้ระบุว่าหนึ่งในสิบ ของประชากรโลกจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อ้วนเกินไป และที่น่าตกใจมากกว่านั้นคือ 30% หรือหนึ่งในสาม ของประชากรโลกมีน้ำหนักตัวมากหรืออ้วนเกินไป ซึ่งในขณะนี้เรากำลังตระหนักถึงการกิน อาหารลดน้ำหนัก เพื่อควบคุมน้ำหนัก และสถานการณ์การกระจายตัวของโรคอ้วนที่มีผลกระทบกับสุขภาพของคนเป็นพันล้านคนทั่วโลก ?????? รายงานยังช่วยให้เห็นทางแก้ที่จะต่อสู้กับการลุกลามของปัญหา และเป็นการเปลี่ยนแปลงที่พวกเราสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ รายงานอีกฉบับหนึ่งที่ได้รับการตีพิมพ์เร็วๆ นี้เช่นกันในวารสารด้านโภชนาการของอเมริกัน รายงานได้ติดตามการใช้ชีวิตของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 อยู่สองกลุ่ม คือ กลุ่มที่บริโภคอาหารโดยปกติทั่วไป และ กลุ่มที่กินอาหารมังสวิรัติเป็นเวลา 6 เดือน โดยการออกแบบอาหารทั้งสองแบบตั้งใจให้มีปริมาณกิโลจุล ที่เท่ากันอย่างเคร่งครัดเพื่อต้องการควบคุมน้ำหนัก หลังจากการเสร็จสิ้นการศึกษาวิจัยพบว่าคนที่อยู่ในกลุ่มที่ทานอาหารมังสวิรัติมีน้ำหนักและระดับไขมันลดลงอย่างเห็นได้ชัด ผู้เข้าร่วมวิจัยจำนวนมากกว่าที่ปฏิบัติตามคำแนะนำในการรับประทานมังสวิรัติมากกว่าอาหารปกติทั่วไป เป็นการแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงด้านโภชนาการนั้นง่ายและสามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง หรือว่าการแก้ปัญหาเรื่องประชากรอ้วนของโลกนั้นอาจทำได้ง่ายๆ แค่บริโภคผักมากขึ้นเท่านั้นเอง ! มีองค์ประกอบมากมายหลากหลายที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพของเรา และนำไปสู่ปัญหาสุขภาพระดับโลกที่เกิดขึ้นอยู่ทุกวันนี้ การมีสุขภาพดีนั้นไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแค่เพียงอย่างเดียว แต่เป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งเล็กๆ แต่สำคัญหลายๆ สิ่งอย่างต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง และจากการผลการวิจัยชี้ให้เห็นบ่อยๆ ว่าการเปลี่ยนแปลงที่ง่ายที่สุดแต่เห็นผลมากที่สุดที่เราสามารถทำได้ก็คือ การเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมการกินมาเป็นการกินอาหารที่มีส่วนประกอบหลักเป็นพืชผัก ????? เคล็ดลับสุดยอดที่ช่วยในการทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพและการควบคุมน้ำหนักที่เหมาะสม หากิจกรรมทำตลอดเวลาไม่ได้หมายความว่าต้องไปยิม แค่ทำกิจกรรมเพิ่มขึ้นในแต่ละวันเท่านั้น เช่น ?? เดินไปซื้อของแทนการขับรถ ยืนขึ้นในขณะที่รับโทรศัพท์เพื่อลดการนั่งอยู่เฉยๆ จอดรถให้ห่างจากทางเข้าออกของห้างเพื่อเพิ่มระยะในการเดิน  ค่อยๆ ทำทีละนิด ตั้งใจทำอย่างน้อย.