หลายคนไม่ทราบ อาหารชนิดใดบ้าง ช่วยให้อารมณ์ดี

ถ้าอาหารที่เรากินไม่มีวิตามินและสารอาหารเหล่านี้เพียงพอในการช่วยผลิตสื่อประสาทในสมอง  ระดับสารสื่อประสาทในสมองจะน้อยลง  และไม่ทำไม่เพียงพอที่จะสะสมไว้ใช้งานจะทำให้คนนั้นอารมณ์ไม่ดีบูดบึ้งหรือถ้าต้องการใช้ความคิดก็จะคิดอะไรไม่ค่อยออก  แต่พอเราเสริมอาหารนั้นเข้าไปสักระยะหนึ่งจนระดับกลับคืนสู่ปกติจะแก้ไขอารมณ์ให้ดีขึ้น