หลายคนไม่รู้ อาหาร 7 หมู่คืออะไร

อย่างที่ทราบกันดีว่าทุกคน ต้องการอาหาร 5 หมู่แต่ความจริงแล้วร่างกายต้องการอาหาร 5 หมู่และสิ่งที่จำเป็นอีก 2 กลุ่ม(รวมกันเป็น 7 ) เพื่อให้ร่างกายเราสามารถได้ทำงานตามปกติและห่างไกลจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโดยเป็นสิ่งจำเป็นทั้ง 7 อย่างมีความสำคัญดังนี้คือ

1 โปรตีน  มีมากในอาหารประเภทเนื้อสัตว์ประเภท นม ไข่ ถั่ว และธัญพืช  อาหารโปรตีนเป็นหนึ่งในสารอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายของเราซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมาก    ถ้าไม่มีสารอาหารที่ให้พลังงานเราก็จะไม่มีกำลังที่จะเคลื่อนไหว

นอกจากโปรตีนจะให้พลังงานแล้วยังมีความสำคัญกับร่างกายของเราอีกมากเพราะโปรตีนเป็นส่วน ประกอบที่สำคัญของกล้ามเนื้อทุกส่วนในร่างกาย   เช่น ทั้งแขน ขา คอ  รวมไปถึงกล้ามเนื้อหัวใจ  ฉะนั้นคนที่กินโปรตีนไม่เพียงพอร่างกายก็จะอ่อนแอ ป่วยง่าย  และโปรตีนยังช่วย ซ่อมแซมอวัยวะที่สำคัญ ได้แก่หัวใจ ต่อตับ ไต ก็สามารถส่งผลให้เราเสียชีวิตได้

นอกจากนี้สารที่สมองใช้สื่อสารก็สร้างจากโปรตีน ฮอร์โมน และเอ็นไซม์  ก็สร้างจากโปรตีน  และโปรตีนจะถูกใช้ทุกๆวินาที ในการสร้างเม็ดเลือดแดง  ภูมิต้านทานจะดีก็ต้องอาศัยโปรตีนเป็นตัวสร้างปัญหาที่ผิวหนังทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากโปรตีนที่ไม่ดี  จะเห็นว่าโปรตีนจึงมีความสำคัญมาก

2.ไขมัน  ไขมันเป็นอาหารประเภทให้พลังงานสูง  มีมากอยู่ในไขมันสัตว์  และพืชบางชนิด  เช่น ถั่ว ธัญพืช  มะพร้าว  ปาล์ม หากเราไม่กินไขมันเลยร่างกายก็จะไม่สามารถดูดซึมวิตามินบางอย่างได้  นอกจากนี้ไขมันยังเป็นวัตถุดิบในการผลิตฮอร์โมน  น้ำดี  เป็นองค์ประกอบของเยื่อหุ้มเซลล์  มีผลดีต่อการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย  ลดอาการอักเสบ  ลดการแข็งตัวของเลือด

ที่สำคัญที่สุดก็คือไขมัน เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของสมอง  หากเราขาดไขมันที่จำเป็นจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของสมองและร่างกายส่วนอื่นๆทำให้ปัญหาสุขภาพได้   ดังนั้นการกินอาหารไขมันต่ำมาก ๆ จึงไม่ดีต่อสุขภาพเสมอไป

  1. วิตามินและ 5.เกลือแร่ วิตามินและเกลือแร่มีมากในอาหารประเภทผักผลไม้ธัญพืชทุกชนิดและบางประเภทมีมากในเนื้อสัตว์    เป็นสารอาหารที่ไม่ให้พลังงาน แต่มีความสำคัญกับร่างกายคือ  มีผลต่อ ควบคุม การทำงานของอวัยวะทุกส่วนในร่างกาย   ถ้าร่างกายขาดวิตามินและเกลือแร่จะทำให้อวัยวะต่างๆ ภายในร่างกายสึกหรออย่างรวดเร็ว และทำงานไม่มีประสิทธิภาพและจะป่วยง่าย

 

จะเห็นได้ว่าวิตามินและเกลือแร่มีผลกระทบต่อการทำงานของร่างกายแทบทุกระบบด้วยเหตุนี้การขาดวิตามินและเกลือแร่จึงสามารถจะส่งผลต่อสุขภาพและร่างกายอย่างมากมายมหาศาล

  1. ใยอาหาร ใยอาหารมีมากในผักผลไม้ ธัญพืช ความจริงแล้วใยอาหารไม่ได้จัดว่าเป็นอาหารเนื่องจากไม่ได้ให้สารอาหารใด ๆ กับร่างกายและไม่ได้ให้พลังงานกับร่างกายแม้แต่นิดเดียว แต่ใยอาหารกลับมีความสำคัญต่อร่างกายอย่างมาก คือเส้นใยเหล่านี้จะทำหน้าที่ดูดกลืนและชำระล้างสารพิษ และสารก่อมะเร็งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในระบบทางเดินอาหาร อาหารที่ให้เส้นใยมาก ได้แก่ รำข้าว ถั่ว ธัญพืช ผักและผลไม้ ได้แก่ส้ม แอปเปิ้ล  กล้วย สับปะรด  ยอดสะเดา ดอกขี้เหล็กเป็นต้น

 

  1. น้ำ น้ำเป็นสิ่งที่ไม่ได้พลังงานและสารอาหารกับร่างกาย แต่มีความสำคัญกับร่างกายและมีความสำคัญมากกว่าอาหารที่กล่าวมาด้วยซ้ำไปเพราะโดยปกติแล้วร่างกายเราได้เราโดยเฉลี่ยสามารถไม่กินอาหารได้ยาวนานนับเดือนโดยที่ยังไม่เสียชีวิต  แต่ถ้าหากขาดน้ำมากกว่า 3 ถึง 7 วัน  เราอาจเสียชีวิตได้

น้ำช่วยในการควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย  ช่วยย่อยและดูดซึมอาหาร ช่วยขับของเสียออกจากร่างกาย  และช่วยเหลือหล่อลื่นข้อต่อและเนื้อเยื่อ  และน้ำมีผลต่อระบบการขับถ่าย  หากร่างกายได้รับน้ำน้อยจะทำให้ขับถ่ายลำบาก  หรือท้องผูกได้ และทำให้โอกาสเป็นมะเร็งลำไส้ หรือริดสีดวงได้ หากเราดื่มน้ำไม่เพียงพอประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะต่างๆ ก็จะลดลง  ซึ่งส่งผลเสียต่อสุขภาพเป็นอย่างมากเราควรที่จะดื่มน้ำประมาณ 1.5 ถึง 2 ลิตรต่อวัน เพื่อให้ระบบต่างๆในร่างกายทำหน้าที่ได้ดีที่สุด

 

แต่ทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจะกินอาหารครบ 7 หมู่แล้วจะทำให้สุขภาพดีได้เลย  สิ่งที่ร่างกายต้องการ      ได้รับอาหารแต่ละประเภทที่มีสารอาหารให้เพียงพอกับความต้องการของร่างกายด้วย   บางครั้งแม้แต่ว่าอาหารหมู่เดียวกันในปริมาณเท่ากันก็ยังได้รับปริมาณสารอาหารไม่เท่ากัน ตัวอย่าง เช่น เรากินเนื้อหมู 1 กิโลกรัม  และกินเนื้อปลา 1 กิโลกรัม แม้จะดูเหมือนว่าเราจะได้กิน โปรตีน 1 กิโลกรัมเท่ากัน  แต่ความเป็นจริงแล้ว สารอาหารประเภทโปรตีน ไขมันวิตามิน ที่มีอยู่ในเนื้อสัตว์ทั้ง 2 ชนิดนี้ แตกต่างกันเราจึงได้ปริมาณสารอาหารไม่เท่ากัน

 

ฉะนั้นหากเราได้สารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วน 7 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอเราก็จะไม่รู้สึกหิว  ดังนั้น เราพอจะสรุปได้ว่าความอิ่มของเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับปริมาณอาหารที่เรากินว่ามากแค่ไหนแต่ขึ้นอยู่กับปริมาณสารอาหารว่าเรากินมีเพียงพอหรือไม่   และก็เช่นเดียวกัน ถ้าเราได้รับปริมาณสารอาหารที่กินเข้าไปแล้วครบทั้ง 7 หมู่ในปริมาณที่เพียงพอและเหมาะสมในทุกๆหมู่ร่างกายของเราก็จะสามารถทำงานได้ตามปกติและห่างไกลความเจ็บป่วยและโรคเรื้อรัง

 

ดังนั้นSN  Food อาหารเพื่อสุขภาพ   หวังว่าทุกคนคงได้รับประโยชน์ และเข้าใจ เรื่อง  อาหาร 7 หมู่ ว่า มีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไรถ้าหากเรากินอาหารให้ถูกต้องเหมาะสม  เราจะห่างไกลจากโรคเรื้อรัง  และเราก็จะเจ็บป่วยยากขึ้น  เวลาเจ็บป่วยก็จะหายเร็ว  เพราะอาหาร  (เป็นยาที่ดี)  แต่ถ้าเรากินอาหารไม่เหมาะสมเข้าไปก็จะทำให้ป่วยง่ายหายยากตายเฉียบพลันอย่างที่หลาย ๆ  คนเป็นนั่นเอง

อาหารสายยาง, อาหารสุขภาพ, อาหารผู้ป่วย, อาหารเหลว